Skip to main content
Skip table of contents

Samningur

Með því að velja aðgerðina Samningur þá opnast form til að búa til nýjan samning. Hér þarf að fylla út viðskiptamann, gildistíma frá, reikningsmyndunarkóta, kóta greiðsluskilmála, greiðsluháttarkóta og tegund samnings.

Hægra megin á samningsspjaldi er upplýsingakassi (e. FactBox) sem sýnir upplýsingar um viðskiptamanninn, stöðu hans, sölutölur, kennitölu, upplýsingar um samninginn og fleira.

Í aðgerðastiku er hægt að vinna með samning, breyta stöðu hans, fletta upp bókuðum reikningum o.fl.


Aðgerðayfirlit

Hnappur

Skýring

Vinna

 

Reikningamyndun

Hér er hægt að mynda reikning út frá samningi.

Opna/læsa

Hér er hægt að opna eða læsa samningi.

Athugasemdir

Ef athugasemdir hafa verið skráðar á samning þá er hægt að skoða þær hér eða bæta við nýrri athugasemd.

Reikningatímabil

Hér er hægt að fletta upp sölu- og innkaupaskjölum (ýmist óbókuð eða bókuð) fyrir hvert reikningatímabil samningsins.

Skýrslur

Hér er hægt að senda tölvupóst með upplýsingum frá samningi á netfangið sem er skilgreint á viðskiptamannaspjaldi.

Breyta stöðu

Undir þessari valmynd er hægt að breyta stöðu samnings. Hægt er að velja um Beiðni, Opinn, Staðfestur, Í bið, Lokaður og Hafnað. Ef notandi á að geta breytt stöðu samnings þarf hann að gefa honum heimild til þess með því að haka í Getur breytt stöðu samnings í Notandauppsetningu.

Skjöl

Hér er hægt að fletta upp bókuðum reikningum, bókuðum kreditreikningum, Pöntunum, reikningum og kreditreikningum fyrir samninginn.

Aðgerðir

Hér er hægt að velja um að afrita skjalalínur og upplýsingar úr haus úr öðrum samningi yfir í þennan samning. Hægt er að afrita annan samning yfir á nýjan samning til að búa á fljótlegan hátt til svipað skjal. Einnig er hér aðgerð til að breyta dagsetningum á línum.

Tengt

Hér er hægt að opna spjald viðskiptamanns, skoða athugasemdir, breytt eða bætt við víddum á samning og skrá netfangs þess aðila sem á að fá upplýsingar um hvort samningur sé útrunninn eða þegar athugasemdumer bætt á samning.

Skýrslur

Hér er hægt að prenta eða skoða samning til að skoða verðmæti leyfa.


Samningslínur

Í samningslínum er fyllt út það sem á að reikningsfæra fyrir. Hægt er að velja tegundirnar fjárhagur, vara, forði, eign eða kostnaðarauki, allt eftir því hvað við á.

Aðgerðayfirlit

Hnappur

Skýring

Stjórna

Hér er hægt að eyða línu og stofna nýja línu í samningi.

Lína

 

Víddir

Hér er hægt að skrá og breyta víddum fyrir hverja línu í samningi fyrir sig.

Uppskrift

Hér er hægt að skrá inn uppskrift af samningslínunni. Hægt er að tengja fjárhag, Forða, Vöru, Eign og Kostnaðarauka við samningslínuna. Upphæð í samningslínu er þá samtala úr uppskrift.

Uppskrift saga

Hér er hægt að skoða gamlar útgáfur af uppskriftinni sem tilgreinir hvaða vörur og tilföng voru áskilin til að setja saman uppskriftina.

Veltuskráning ( ef veltuskráning virk í samningagrunni)

Skoða eða breyta veltuleigu. Veltuleiga getur verið mismunandi milli veltuupphæða og ýmist reiknuð út frá prósentu eða fastri upphæð.

Veltuskráning uppsetning ( ef veltuskráning virk í samningagrunni)

Skoða eða breyta uppsetningu veltuleigu. Veltuleiga getur verið mismunandi milli veltuupphæða og ýmist reiknuð út frá prósentu eða fastri upphæð.

Safnfærslur

Skoða eða breyta safnfærslum.

Reitayfirlit

Reitur

Skýring

Tegund

Hér er valið hvort um sé að ræða samning um fjárhagsreikning, vöru, forða eða eign.

Nr.

Númer fjárhagsreiknings/vöru/forða/eignar er valið hér.

Eignabókunarflokkur

Eignabókunarflokkur kemur frá eign í þennan reit.

Lýsing

Lýsing fjárhags/vöru/forða/eignar kemur hér sjálfkrafa þegar númer er valið. Þessum texta er hægt að breyta.

Magn

Hér er magn fjárhags/vöru/forða/eignar valið.

Mælieiningarkóti

Hér er mælieiningarkóti fjárhags/vöru/forða/eignar valinn.

Ein.verð án VSK

Hér þarf að rita inn verð fjárhags/vöru/forða/eignar sem nota skal á samningnum.

Línuupphæð án VSK

Línuupphæð án VSK

Línuafsl. %

Afsláttur línu.

Upphafs-/lokadags. síðasta tímabils

Dagsetningin í þessum reit segir til um fyrir hvaða tímabil var síðast reikningsfært fyrir. Dagsetningin uppfærist sjálfkrafa þegar búið er að mynda og bóka reikninga í samningakerfinu.

Upphafs-/lokadags. næsta tímabils

Dagsetningin erfist af upplýsingum í Almennt flipanum eða úr línunni fyrir ofan, mismunandi eftir uppsetningu. Hægt er að breyta dagsetningunni fyrir línu/r ef þörf er á. Í reikningamyndun er afmarkað á þessa dagsetningu.

Næsti reikningsmyndunardagur

Segir til um dagsetningu næsta reikningsmyndunardags samningslínunnar. Í reikningamyndun er afmarkað á þessa dagsetningu.

Reikningsmyndunarkóti

Reikningsmyndunarkóti erfist af upplýsingunum sem settar eru inn í Almennt flipanum og segir til um tímabil samningslínunnar. Kótanum má breyta fyrir einstakar línur eftir þörfum. Mögulegt er að hafa línur á samningi á mismunandi tímabilum. Afmarkað er á þennan kóta við reikningamyndun.

Tegund reikingsmyndunar

Þessar upplýsingar erfast frá Reikningsmyndunarkóta. Segir til um hvort lína er reiknuð fyrirfram, þ.e. í upphafi tímabils eða eftir á, þ.e. í lok tímabils.

Gildir frá

Segir til um frá hvaða dags samningslínan gildir. Gildi í línunni erfist úr samningshaus en hægt er að breyta ef þörf er á.

Gildir til

Dagsetning sem samningslínan gildir til. Aðeins er fyllt út í þennan reit ef dagsetningin er þekkt. Annars er hann hafður tómur. Ekki er reikningsfært á samningslínu ef Gildir til dagsetningin er á undan reikningatímabilinu sem verið er að reikningsfæra.

Veltutengt

Hér kemur hak ef lína er veltutengd. Mögulegt er að tengja samningslínu við veltu. Skráð er þá inn velta viðskiptamannsins á tímabili (eftir á) og síðan reiknast upphæðin af skráðri veltu út frá skilgreindu hlutfalli.

Veltutengt línunúmer

Hægt er að tengja samningslínu annarri samningslínu til að Hér er skráð hvaða samningslínu þessi lína er tengd.

Veltutenging hámark

Tilgreinir hámarksupphæð úr veltulínu

Reikningsmyndunarstýring

Hér er hægt að velja Reikningsmyndunarstýringu. Á reikningsmyndunarstýringu er hægt að skrá greiðsluháttarkóta, greiðsluskilmála og lýsingu.  Við myndun sölureiknings eru þessi greiðsluháttarkóti og greiðsluskilmáli notaðir í sölureikningi í stað þess sem er skráð á samninginn og lýsingin er sett í sölulínu.

Bein afhending

Segir til um hvort það sé bein afhending til í innkaupum.

Fjöldi innkaupalína

Hér sést fjöldi innkaupalína sem er tengd þessari línu.

Safnkóti

Tilgreinir safnkóta

Vísitala

Hægt er að tengja samningslínu við vísitölu. Vísitalan er sett upp eins og hver annar gjaldmiðill og valin í línuna.

Grunngengi vísitölu

Skráð er inn grunngengi vísitölu í þennan reit við stofnun samnings. Einnig er hægt að búa til reiknireglu vísitölu ef grunngengi vísitölu á að vera lægsta mögulega gengi.

Vísitölufrysting

Hægt er að frysta vísitölu á ákveðnu tímabili.


Fyrir neðan samningslínur eru nokkrir kaflar sem heita Reikningsfæra, Afhending, Erlent, Annað og Ferill.

  • Reikningsfæra - Hér birtist sjálfgefið upplýsingar um viðskiptamann sem er skráður í haus samnings. Ef annar aðili á að fá reikninginn, þá er það skráð hér.

  • Afhending - Ef afhending er á öðrum stað en hjá viðskiptamanni sem er skráður í haus, þá er því breytt hér.

  • Erlent - Ef reikningur á að vera í öðrum gjaldmiðli en notað er í kerfinu, þá er það skrá hér ásamt tungumáli ofl.

  • Ferill - Hér sjást upplýsingar um hver stofnaði samninginn og hvenær.

  • Annað -

Reitur

Skýring

Upprunalegur samningur

Sé aðgerðin Afrita skjal notuð til að mynda nýjan samning, þá flyst númer þess samnings sem afritað er af, í reitinn Upprunalegur samningur. Hafi samningur sem afritað er af, einnig verið myndaður með aðgerðinni Afrita skjal, þá flyst gildið í reitnum Upprunalegur samningur beint yfir í reitinn Upprunalegur samningur í afrituðum samningi.

Síðasti samningur

Sé aðgerðin Afrita skjal notuð til að mynda nýjan samning og fleiri en einn samningur hafa verið afritaðir þá flyst númer samnings, sem afritað er af, í reitinn Síðasti samningur.

VSK-númer

Í þessum reit birtist VSK-númer viðskiptamanns. Kerfið sækir VSK-númerið í töfluna Viðskiptamaður þegar fyllt er í reitinn Selt-til – Viðskm.nr.
Ef ekkert VSK-númer hefur verið fært inn á spjald viðskiptamanns er þessi reitur auður.

Tegund útreiknings

Hér er hægt að velja milli % af virði og Handvirkt.
Reiturinn tengist reitnum Útreikn.gildi samningsHandvirkt: Notandi getur sett inn heildarupphæð samnings í reitinn Útreikn.gildi samnings. Sé gildi sett í reitinn (hærra en núll) þá verður  heildarupphæð úr samningslínum samnings að stemma við upphæð í reitnum Útreikn.gildi samnings. Ef ekki þá stoppar reikningamyndunarkeyrslan með viðeigandi villumeldingu.

% af virði: Notandi getur sett inn hlutfall (0-100%) í reitinn Útreikn.gildi samnings. Hlutfallið er síðan notað við að reikna út upphæð í uppskriftum tengdum samningslínum samnings.

Útreikn.gildi samnings

Reitur notaður með reitnum Tegund útreiknings. Sjá útskýringar fyrir reitinn Tegund Útreiknings fyrir nánari lýsingu á virkni.

Tilvísun yðar

Tilvísun viðskiptamanns. Innihald verður prentað á söluskjöl.

Númer utanaðk. skjals

Hér er hægt að skrá númer utanaðkomandi skjals, til dæmis samningsnúmer eða annað. Þessi reitur erfist ekki yfir á sölureikning.

Undirskrift

Hér er dagsetning skráð: Hvenær er skrifað undir samning.

Leigusambandslok

Hér er dagsetning skráð: Hvenær leigu lýkur.  Þessi reitur er eingöngu til upplýsingar og hefur ekki áhrif á reikningagerð.

Samningshaus og línur samstilltar

Segir til um hvort vissar uppsetningar skuli vera eins í haus og línum. Ef valið Samstillt þá þurfa allar línur samnings að hafa sama Næsti reikningsmyndunardagur, Upphafs-/Lokadags. síðasta tímabils, Reikningsmyndunarkóta þegar samningur er gerður virkur.

Selt-til/Reikn.færist á viðskm/Sendist-til upp

Hér er valið hvort eigi að sækja selt-til/reikningsfærist á/sendist-til upplýsingar af samningi eða af viðskiptamannaspjaldi.

Leyfisnúmer

Hér er leyfisnúmer skráð.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.