Skip to main content
Skip table of contents

Verkbeiðnagrunnur

Almennt

Reitur

Skýring

Beiðnanr.röð

Tilgreinir kóða fyrir númeraröð sem er notuð til að úthluta númerum á verkbeiðnir

Skráning

Tilgreinir hvort skráning beiðna eigi að vera á viðskiptamann, verk eða verkhlutanúmer verks

Viðskiptamaður skilyrði

Tilgreinir hvort skilyrt sé að skrá viðskiptamann á verkbeiðnir

Fela viðskm.upplýsingar

Tilgreinir hvort upplýsingar um viðskiptamann megi vera sýnilegar á beiðni

Listi Tengiliða

Tilgreinir hvort listi tengiliðar eigi að koma frá verki eða viðskiptamanni

Verkhluti skilyrði

Tilgreinir hvort skilyrt sé að skrá verkhlutanúmer á verkbeiðnir

Sjálfvirk opnun uppflettilista

Tilgreinir hvort uppflettilistar eigi að opnast sjálfvirkt

Lofað dags. skilyrði

Tilgreinir hvort það sé skilyrt að tilgreina hvaða dag beiðninni ætti að vera lokið

Sýna beiðnir á tíma innan (daga)

Tilgreinir hve mörgum dögum fyrir lofaðan dag beiðnin er sýnd sem á tíma

Sjálfg. reikningfæra verkbeiðnir sérstaklega

Tilgreinir hvort sjálfgefið gildi á verkbeiðnum ætti að vera að þær séu reikningsfærðar sérstaklega/á reikning per verkbeiðni

Tölvupóstur

Reitur

Skýring

Senda póst á viðsk.menn

Tilgreinir hvort senda eigi tölvupóst á viðskiptamenn þegar verkbeiðni er gerð

Senda póst á ábyrgðaraðila

Tilgreinir hvort senda eigi tölvupóst á ábyrgðaraðila þegar verkbeiðni er gerð

Senda pósta á starfsmenn

Tilgreinir hvort senda eigi tölvupóst á starfsmenn þegar verkbeiðni er gerð.

API vefþjónustur

Reitur

Skýring

Númeraröð verkbókar vefþjónustu

Tilgreinir númeraröðina sem er notuð fyrir færslur sem eru stofnaðar í gegnum verkbókar vefþjónustuna

Verkbókarkeyrsla

Tilgreinir verkbókarkeyrsluna sem er notuð fyrir færslur sem eru stofnaðar í gegnum verkbókar vefþjónustuna

Verkbókar sniðmát

Tilgreinir verkbókarsniðmátið sem er notað fyrir færslur sem eru stofnaðar í gegnum verkbókar vefþjónustuna

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.