Skip to main content
Skip table of contents

Uppsetning - Reikningar

Grunnur

Til að byrja að nota kerfið þarf að fara í RSM-grunnur sem er undir Stillingar í valmynd RSM. Hér er kerfið stillt með tilliti til þeirrar skeytamiðlunar sem notast er/verður við. Hér að neðan er fjallað ítarlega um móttöku reikninga og sendingu rafrænna reikninga.

Móttaka reikninga

Reitayfirlit

Reitur

Skýring

Taka á móti skeytum á kennitölu

Kennitala fyrirtækis sem á að taka á móti skeytunum. Þarf að taka fram ef nokkur fyrirtæki eru að nota sama auðkenni hjá skeytamiðlara.

Slóð á vefþjónustu til að birta reikning á skjá

 

Kóti greiðsluskilmála frá lánardrottni

Ef hakað er við, eru upplýsingar sóttar í lánardrottnaspjald annars í viðkomandi reikning

Greiðsluháttarkóti frá lánardrottni

Ef hakað er við, eru upplýsingar sóttar í lánardrottnaspjald annars í viðkomandi reikning

Kennitala með bandstriki

Ef kennitala er með bandstriki þá tekur kerfið það út

Vörutilvísun

Á bara við ef verið er að senda vörur í innkaup

Bókunaraðferð

Val um hvaða aðferð á að nota til að bóka innkaupareikning :

  • Uppáskrift

  • innkaup

  • færslubók

Sameina línur með sömu tilvísun

Ef hakað við að sameina línur þá sér kerfið um að sameina allar línur úr reikningnum sem hafa sömu tilvísun. Þetta getur verið gagnlegt þegar reikningar eru stórir eins og til dæmis reikningar frá Orkuveitunni.

Eindag í stað gjalddag

Ef kerfið á að setja inn eindag í stað gjalddag.

Leiðrétta upphæð í línum

Ef haus og lína stemmir ekki, þá leiðréttir kerfið að hámarki þá upphæð sem er sett hér.

Sléttun

Upphæðir í sölulínum bera oft á tímum aukastafi. Hér er hægt að velja hvernig á að meðhöndla þá. Möguleikarnir eru:

  • Engin sléttun

  • Slétta og bæta við línu

  • Slétta og bæta við hæstu línu

  • Slétta hverja línu fyrir sig

Lýsing Bókunaruppsetning

Upplýsingar um hvaða gögn eiga að skila sér sjálfkrafa í lýsingu bókunarstýringar við stofnun hennar.

Erfa bókunarstýringu

Þegar bókunarstýring er búin til spyr kerfið hvort erfa eigi bókunarstýringu síðustu línu sem búin var til á þessum lánardrottni. Ef valið er já afritar kerfið síðast notaða lykil, deild og uppáskriftaraðila og stofnar stýringuna skv. því.

Slökkva á “Finna bókunarstýringu”

Skilgreinir hvort eigi ekki að leita að bókunarstýringum. Þegar þetta er valið þá mun kerfið ekki leita að né uppfæra bókunarstýringar þegar nýr reikningur er búinn til.

RSM Tilboðanr.röð

Númeraröð fyrir innsend tilboð í RSM.

RSM Pantananr.röð

Númeraröð fyrir innsendar pantanir í RSM.

RSM Nr.röð reikninga

Númeraröð innsendra reikninga í RSM.

RSM Nr.röð kreditreikninga

Númeraröð innsendra kreditreikninga í RSM.

RSM Nr.röð fyrir innkaup

Númeraröð fyrir innkaup í RSM.

Uppáskriftarkerfi Wise

Hvert reikningar eiga að stýrast úr RSM innkaupum, skráning reikninga í uppáskriftakerfi eða beint í uppáskrift.

Leyfa ófrágengnar línur

Ef hakað er við þennan reit þá leyfir kerfið að senda ófrágengið yfir í uppáskrift.

Villa ef til er í uppáskriftarkerfi

Ef hakað er í þennan reit þá kannar kerfið hvort að reikningur er nú þegar til í uppáskrift og skilar villu ef svo er.

Búa til bókunarstýringar

Skýrslunúmer fyrir bókunarstýringar. Einungis notað í keyrslum.

Sniðmát færslubókar

Ef bóka á reikninga í færslubók þarf að bæta við sniðmáti færslubókar. Fyllist út ef bókunaraðferðin færslubók, annars skyggðir.

Færslubókarkeyrsla

Heiti færslubókakeyrslu. Fyllist út ef bókunaraðferðin Færslubók, annars skyggðir.

Nr. röð reikninga.

Númerröð færslunnar í færslubók. Fyllist út ef bókunaraðferðin færslubók annars skyggðir

 

 

Sending rafrænna reikninga

Reitayfirlit

Reitur

Skýring

Er nr. vskm. kennitala

Segir til um hvort viðskiptanúmer er kennitala eða ekki

Ná í greiðsluupplýsingar Innheimtukerfis

Ef kerfið á að sækja greiðsluupplýsingar úr innheimtukerfi Wise er hakað í þennan reit. Greiðslurönd úr innheimtukerfinu skilar sér þá á rafræna sölureikninginn. Ath. að það verður að vera búið að stofna kröfuna í innheimtukerfinu áður en reikningur er sendur úr RSM kerfi svo greiðslurönd skili sér.

Nota Selt-til upplýsingar

Ef nota á Selt til upplýsingar af reikningi við sendingu reikninga.

Sveitarfélagakerfi í notkun

Upplýsingar um hvort fyrirtækið notar Sveitarfélagalausn Wise.

Ekki prenta RSM reikninga við bókun

Ef viðskiptavinur er skilgreindur sem RSM viðskiptavinur er hér tilgreint hvort sölureikningsskýrsla eigi að prentast út eða ekki. Ef hakað er í þennan reit um ekki vera hægt að prenta út sölureikninga á RSM viðskiptavini.

Lýsing (Note).

Hér er valið hvaða gögn eiga að birtast í reitnum Lýsing (Note) á sendum sölureikningum

Pöntunartilvísun

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Pöntunartilvíun á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn Order reference í xml skeytinu.

Bókunarupplýsingar (Accounting Cost):

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Bókunarupplýsingar (AccountingCost) á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn AccountingCost í xml skeytinu.

Bókunarupplýsingar (Accounting cost line):

Hér er valinn sá reitur á sölureikningi sem á að afrita í Bókunarupplýsingar Lína (Accountingcost) á rafræna sölureikningnum. Gögnin úr reitnum afritast þá í dálkinn AccountingCost fyrir línur í xml skeytinu.

Skilmálar

Skilmálar sem koma fram á rafrænum sölureikningi ef fyllt er út í eindaga sem er reitur frá innheimtukerfi Wise. Ekki er þörf á að hafa skilmála útfyllta.

Vinnuskýrsla

Númer vinnuskýrslu í kerfinu. Á einungis við ef verkbókhald er í notkun.

Sameina vörur með sama vörunúmeri

Ef sama vörunúmer kemur á fleiri en einni línu getur kerfið sameinað þær í eina línu í stað margra og reiknað magn fjölda.

Sameina forða með sama forðanúmeri

Ef sami forði kemur á fleiri en eina línu getur kerfið sameinað forðana í eina línu í stað margra og reiknað magn fjölda.

Sameina alla forða

Ef kerfið á að sameina alla forða og fá eina heildar línu.

Sameina fjárhagsreikning með sama númeri

Ef fleiri en einn fjárhagsreikningur er með sama númeri er hægt að sameina þá og kerfið telur magnið.

Sameina alla kostnaðarauka með sama númeri

Ef fleiri en einn kostnaðarauki er með sama númeri er hægt að sameina þá og kerfið telur magnið.

Sameina allar sölulínur

Ef að kerfið á að sameina allar línur í eina færslulínu. Sendi reikningurinn mun þá aðeins innihalda eina línu í stað margra.

Texti á vinnufærslum

Ef kerfið á að birta textann VINNA í stað númer forða á útsendum RSM reikningum. Notað t.d. ef númer forða er kennitala.

Útgefnar innkaupapantanir fara í RSM

Þegar innkaupapöntun er gefin út þá fer hún í RSM til að senda rafrænt til lánardrottna.

Birta nafn viðskiptavinar frá pöntunum

Sýna nafn viðskiptavinar ef pantanir eru afhendar beint til viðskiptavinar frá lánardrottni.

Uppfæra innkaupapantanir sjálfkrafa

Ef innkaupapöntun sem stemmir við reikning finnst þá er hún sjálfkrafa uppfærð með upplýsingum úr reikning og reikningur færður í frágengin skjöl.

Tölvupóstur

Ef verkröð lendir á villu þá er sendur tölvupóstur á viðtakanda með skilaboðum um að verkröð hafi lent á villu.

Sækir rafræn skeyti sjálfkrafa

Virkar verkröð til að sækja rafræn skeyti sjálfkrafa.

Senda rafræn skjöl sjálfkrafa

Virkjar verkröð í að senda rafræn skjöl sjálfkrafa.

Staðfesta sendinga reikninga

Staðfesta sendingu reikninga áður en þeir eru sendir til skeytamiðlara

Staðfesta sendingu kreditreikninga

Staðfesta sendingu kreditreikninga áður en þeir eru sendir til skeytamiðlara

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.