Skip to main content
Skip table of contents

Um kerfið

Uppáskriftarkerfi hefur það hlutverk að halda utan um alla reikninga frá lánardrottnum og rafræna samþykkt ábyrgðaraðila. Uppáskriftarkerfið er tengt við lánardrottnakerfi BC kerfisins.

Uppáskriftarkerfið gerir notendum kleift að koma öllum upplýsingum um reikninga sem fyrst inn í kerfið þrátt fyrir að þeir hafi ekki farið í gegnum það ferli að vera samþykktir og/eða bókaðir.

Hugmyndin með Uppáskriftarkerfinu er að halda utan um alla reikninga sem koma inn og geta rakið stöðu þeirra á hverjum tíma. Ferlið er í stórum dráttum þannig að þegar reikningur berst þá er hann skráður inn í kerfið og síðan sendur áfram til samþykktar í fyrirtækinu eftir því sem vinnureglur gera ráð fyrir.

Upplýsingar sjást strax

Þegar upphafsskráningu er lokið má þegar sjá það inni á valmynd viðkomandi lánardrottins. Þar sést staða hans brotin niður á bókaðar færslur, ósamþykkta reikninga og reikninga sem hafa verið samþykktir en eru enn ekki bókaðir. Skoða má ósamþykkta reikninga út frá því hver er með þá til samþykktar bæði á skjá og á pappír.

Þegar reikningur hefur verið samþykktur og honum úthlutað á viðeigandi gjaldalykla er hann bókaður og verður þá að bókuðum uppáskriftareikningi sem má skoða hvenær sem er ásamt tilheyrandi færslum.


Beiðnir

Til viðbótar við hefðbundna bókun á innkomnum reikningum er einnig mögulegt að skrá í kerfið beiðni fyrir vöru eða þjónustu. Beiðninni má síðan breyta í reikning til uppáskriftar eða samþykkja og bóka strax.


Kostnaðardreifing

Hægt að dreifa kostnaðarfærslum á allt upp í 12 mánuði. Þar sem lánardrottnafærslan bókast á eina dagsetningu og á biðreikning kostnaðardreifingar en kostnaðarfærslan bókast svo út af þeim reikningi og inn á kostnaðarreikninginn í smábútum eftir því hvernig var dreift.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.