Skip to main content
Skip table of contents

Uppsetning

Smellið á tannhjólið og veljið Uppsetning með hjálp.

Veljið Setja upp Sérfræðiverkbókhald Wise og fylgið leiðbeiningaraðstoðinni.

Við það opnast nýr gluggi Uppsetning verkagrunns. Veljið Áfram.

Við það verður fyrsti hluti uppsetningarinnar, flokkurinn Almennt, sýnilegur.

image-20240415-083404.png

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Halda kóta vinnuteg. við breytingu á verkfærslu

Tilgreinir hvort halda eigi kóta vinnutegundar þegar
verkfærslu er breytt.

Uppfæra birgðakostnað verks sjálfvirkt

Staðsetning táknmynda í skjölum

Tilgreinir staðsetningu fyrirtækismerkisins á
útprentun á verksölureikningi.

Sjálfgefin VÍV-aðferð

Tilgreinir sjálfgefna aðferð fyrir útreikning verks í
vinnslu (VÍV). Er notað þegar nýtt verk er stofnað,
en hægt er að breyta gildinu í verkspjaldinu.

Sjálfgefin VÍV-bókunaraðferð

Tilgreinir hvernig sjálfgefin VÍV-aðferð er notuð
þegar verk í vinnslu (VÍV) er bókað í fjárhag. Sjálfgefið
er að það er notað fyrir hvert verk.

Ekki spyrja um uppfærslu á víddum verkhluta

Tilgreinir hvort notandi þurfi að staðfesta að breyta
víddum á verkhluta þegar víddum á verki er breytt.

Sjálfgefinn kostnaðarverðsstuðul

Tilgreinir sjálfgefinn kostnaðarverðstuðul

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram. Næst kemur gluggi með stillingarmöguleikum sem snúa að verkbók.

image-20240415-083248.png

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Skráð af forði frá

Tilgreinir hvaða forðanúmer fer í reitinn "Skráð af forða" í verkbókarlínum. Ef valið "Innskráðum notanda" þá er tekið forðanúmer innskráðs notanda en ef valið "Eiganda verkbókar" þá fyllist út í reitinn frá forðanum sem á verkbókina. Þessar upplýsingar eru síðan notaðar í skýrslum sem sýna kostnaðarfærslur forða, t.d. "Forði - skráður kostnaður".

Kostn.verð skilyrði (verkbók)

Tilgreinir hvort kostnaðarverð er skilyrði við bókun verkbókar.

Einingaverð skilyrði (verkbók)

Tilgreinir hvort einingaverð er skilyrði við bókun verkbókar.

Kóti vinnutegundar skilyrt (verkbók)

Tilgreinir hvort kóti vinnutegundar er skilyrtur þegar skráð er færsla í verkbók. Hægt er að velja um þrjá valmöguleika: Nei, Forði og Forði (menn)

Vídd 1 skilyrði (verkbók)

Tilgreinir að þegar skráð er í verkbók þá verður að vera fyllt út í vídd 1.

Vídd 2 skilyrði (verkbók)

Tilgreinir að þegar skráð er í verkbók þá verður að vera fyllt út í vídd 2.

Vídd 3 skilyrði (verkbók)

Tilgreinir að þegar skráð er í verkbók þá verður að vera fyllt út í vídd 3.

Vídd 4 skilyrði (verkbók)

Tilgreinir að þegar skráð er í verkbók þá verður að vera fyllt út í vídd 4.

Bóka bara yfirfarnar verkbókarlínur

Ef hakað við reitinn þá eru bara bókaðar þær verkbókarlínur sem hafa verið yfirfarnar af ábyrgðaraðila og merktar Yfirfarin.

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram. Næst kemur gluggi með stillingarmöguleikum sem snúa að tímaskráningu.

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Vinnuskylda (klst/dag)

Tilgreinir fjölda klst sem starfsmenn í fullu starfi þurfa að gera grein fyrir.

Verkbók læst til

Ekki er hægt að skrá verkbókarfærslur á dagssetningar til og með dagssetningunni sem er skráð í þennan reit.

Tímaskráningarmánuður

Tilgreinir hvort tímaskráningartímabilið endar við almanaksmánuð eða ákveðinn dag.

Síðasti mán.dagur í tímaskrán.

Tilgreinir númer dagsins sem er síðasti dagur í tímaskráningartímabilinu. Þetta þarf einungis að fylla út ef valið er að tímaskráningartímabilið eigi að enda við ákveðinn dag.

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram. Næst kemur gluggi með stillingarmöguleikum sem snúa að reikningagerð.

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Afrita verkathugasemdir á reikn.

Tilgreinir hvort athugasemdir á verki fara inn á sölureikning og eru því sýnilegar á útprenti.

Tengiliður verks á reikn.

Tilgreinir hvort tengiliður reiknings er tekinn af verkinu. Ef ekki, þá er hann tekinn frá viðskiptamanninum.

Sýna upplýsingar um fyrirtæki efst á reikningi

Tilgreinir hvort upplýsingar um fyrirtækið eru prentaðar á staðlaðan verkreikning og kreditreikning, efst í hægra horni.

Nafn forða í reikn.línur

Ef hakað við reitinn þá er nafn forða (ef maður) flutt í reitinn "Lýsing" í sölulínu og reiturinn "Lýsing" í Áætlunarlínu flutt í reitinn "Lýsing 2" í sölulínu.

Tölvupóstur Texti

Texti sem fer í tölvupóst sem er sendur út frá bókuðum sölureikningi.

Tölvupóstur Texti, Enska

Texti sem fer í tölvupóst á ensku sem er sendur út frá bókuðum sölureikningi.

Sýna nr. á vinnuskýrslum

Tilgreinir hvort númer starfsmanna er sýnileg á vinnuskýrslum.

Lýsing samtölu fjárhagsreikninga á verkreikningi

Ef valið að birta fjárhagslínur sem eina samtölu á stöðluðum verkreikningi, þá er þessi lýsing sett á línuna í útprenti.

Bóka notkun birgða sjálfvirkt

Ef hakað hér þá þegar samningslína er handskráð með vöru þá við bókun á reikningi myndast notkunarverkfærsla á vöruna.

Aðsetur tengiliðs á verk og reikning

Tilgreinir hvort aðsetur tengiliðs fer á reikning. Tilgreinir einnig, þegar nýtt verk er stofnað, hvort aðsetur tengiliðs fer í reikningsfærsluaðsetur tengiliðs.

Fh.reikn. söluútgjalda (Samningur)

Sé þessi reitur ekki útfylltur þá fer sala á sama lykil og innkaup.

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram og við það verður síðasti hluti uppsetningarinnar sýnilegur. Hér skal velja Ljúka og er uppsetningu á verkagrunni þá lokið.

Til að skoða og/eða breyta uppsetningunni skal leita að Verkagrunnur í leitarglasinu efst hægra megin og opna síðuna. Þar eru allar stillingar sýnilegar og hægt að breyta þeim þar eins og við á.

Leyfiskerfi Wise

Wise notar leyfisskrá fyrir sín kerfi. Allir notendur sem nota kerfið þurfa líka að hafa heimildasamstæðuna WISELCS BASIC á sér.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.