Skip to main content
Skip table of contents

Uppsetning

Gert er ráð fyrir að uppsetningu á Sérfræðiverkbókhaldi Wise sé lokið áður en hafist er handa við að setja upp Prófarkarkerfi Wise. Leiðbeiningar fyrir það má finna hér. Þegar því er lokið er farið í tannhjólið og valið Uppsetning með hjálp.

Veljið Setja upp Prófarkarkerfi Wise og fylgið leiðbeiningaraðstoðinni.

Við það opnast nýr gluggi Uppsetningarálfur Prófakakerfis. Veljið Áfram.

Við það verður fyrsti hluti uppsetningarinnar, flokkurinn Aðgangsstýring, sýnilegur.

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Prófarkir eru sýnilegar öllum

Ef hakað er við hér þá geta allir séð prófarkir.

Yfirferð prófarka skilyrði

Tilgreinir hvort það verði að vera hakað í "Yfirfarið" í prófarkarhaus til þess að hægt sé að reikningsfæra og bóka próförkina.

Yfirumsjón

Yfirumsjón prófarkarinnar getur staðfest próförkina.

Ábyrgðaraðili

Ábyrgðaraðili prófarkarinna getur staðfest próförkina.

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram. Næst kemur gluggi með stillingarmöguleikum sem snúa að reikningagerðinni.

Nánari útlistun á þessum reitum er hér að neðan.

Reitur

Skýring

Afmarka á Tegund verks

Tilgreinir að við myndum prófarka er afmarkað eftir tegund verks í verkfærslum en ekki verki.

Bóka prófarkareikning

Tilgreinir hvort reikningurinn bókast um leið og valið er að reikningsfæra próförk. Próförkin fer því úr stöðunni opin/staðfest í stöðuna bókuð.

Fjárhagsreikn. verðbóta

Tilgreinir fjárhagsreikning sem er notaður til að bóka verðbótauppreikning á verki.

Ekki neikvæð vísitölubreyting

Ef hakað hér þá leyfir kerfið ekki neikvæðan verðbóta uppreikning.

Endurreikn.færa sama magn

Tilgreinir hvort að þegar kreditpróförk er bókuð og stofnuð er ný debet próförk þá er magn í "Geymt" og "Fellt" það sama og var í kreditpróförkinni.

Afsláttur í opnum próförkum verður settur á línur

Tilgreinir hvaða línur eiga að fá afslátt. Á aðeins við aðgerðirnar setja afsl. % eða afsl. upphæð á prófarkarlínur í opinni próförk.

Þegar fyllt hefur verið út í þessa reiti skal velja Áfram og við það verður síðasti hluti uppsetningarinnar sýnilegur. Hér skal velja Ljúka og er uppsetningu á verkagrunni þá lokið.

Til að skoða og/eða breyta uppsetningunni skal leita að Verkagrunnur í leitarglasinu efst hægra megin og opna síðuna.

Þar eru allar stillingar sýnilegar undir flokknum Prófarkir og hægt að breyta þeim þar eins og við á.

Leyfiskerfi Wise

Wise notar leyfisskrá fyrir sín kerfi. Allir notendur sem nota kerfið þurfa líka að hafa heimildasamstæðuna WISELCS BASIC á sér.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.