Skip to main content
Skip table of contents

Tilgangur og hlutverk Skuldabréfakerfisins

Skuldabréfakerfið er verkfæri til að halda utan um útreikninga skuldabréfa. Kerfið meðhöndlar hinar ýmsu tegundir skuldabréfa, svo sem bréf í erlendri mynt, innlend verðtryggð eða óverðtryggð

Skuldabréfakerfið er einfalt í notkun og með einni aðgerð getur notandi kallað fram öll bréf sem eru komin á gjalddaga í hvert sinn. Þar sem útreikningar á afborgunum, vöxtum og verðbótum er oft á tíðum flókinn er mikilvægt að vandað sé til verka í uppsetningu á bréfum í upphafi. Hvort sem um er að ræða ný bréf eða eldri bréf sem eru skráð í kerfið á miðjum lánstíma.

Hugtakalisti

Skýring

Skuldabréf

Spjaldið í kerfinu sem er kallað Skuldabréf er notað til að halda utan um þau skuldabréf sem fyrirtækið skuldar.  Á spjaldinu koma fram skilmálar skuldabréfsins, upplýsingar um greiðslu eða reikningsfærslu og eiganda skuldabréfsins. 

Eignabréf

Spjaldið Eignabréf heldur utan um þau skuldabréf sem fyrirtækið á. Þar er að finna sambærilegar upplýsingar og á Skuldabréfa spjaldinu.

Ábyrgðir

Er sambærilegt hinum tveimur spjöldunum en er ætlað að halda utan um ábyrgðir sem tengjast skulda- og eignabréfum. 


Hlutverk kerfisins

Í  hlutverki Skuldabréfakerfis eru allar aðgerðir kerfisins ásamt tengdum aðgerðum aðgengilegar á einum stað. 

Í þessari handbók er gengið út frá því að hlutverkið Wise skuldabréf sé notað þegar unnið er í kerfinu. Allar aðgerðir eru þó líka aðgengilegar út frá valmynd BC kerfisins og út frá leit. 

Fyrsta skref er að breyta hlutverkinu í Wise skuldabréf en það er gert undir Mínar stillingar (Alt+T) 

Hlutverkið skiptist í þrjú meginsvæði.

Efst er að finna aðgang í helstu aðgerðir. Þar fyrir neðan koma upplýsingakassar sem sýna fjölda bréfa í kerfinu, fjölda afborgana á næstu 7 dögum og fjölda óbókaðra afborgana sem eru komnar yfir gjalddaga. Þriðja svæðið er listi yfir næstu afborganir skulda og eignabréfa á tilteknu tímabili. Tímabilið er skilgreint í stofngögnum skuldabréfakerfisins. 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.