Skip to main content
Skip table of contents

Í bókun

Greiðslur sem hafa verið samþykktar af bankanum og greiddar í kjölfarið eru uppfærðar í stöðuna Í bókun. Þar sem greiðslan hefur nú verið greidd í bankanum þarf að bóka greiðsluna einnig í fjárhagskerfinu.
Nýr dálkur, Áfallinn kostnaður, birtist fyrir greiðslur í þessari stöðu. Þessi dálkur inniheldur upplýsingar um áfallinn kostnað svo sem vexti eða seðilgjald sem er innifalið í heildarupphæð greiðslunnar. Áfallinn kostnaður getur því hækkað heildarúttektina sem var tekin af bankareikningnum fyrir greiðsluna.


Vinnsla

Eftirfarandi vinnslumöguleikar eru fyrir greiðslur í stöðunni Í bókun:

Reitur

Skýring

Bóka bunka

Þessi aðgerð myndar færslulínur í þá færslubók sem tilgreind er í stofngögnum kerfisins og bókar í kjölfarið ef sjálfvirk bókun hefur verið valin í uppsetningu Bankasamskiptakerfisins. Ef viðbættur kostnaður er á greiðslunni er hann fyrst bókaður og svo jafnaður sjálfkrafa á móti greiðslunni.

Spjald

Opnar nærmynd af viðkomandi greiðslu.


Aðgerðir

Eftirfarandi aðgerðarmöguleikar eru til staðar fyrir greiðslur sem eru í stöðunni Í bókun:

Reitir

Skýring

Sjá flokkun gjalda

Opnar glugga sem sýnir sundurliðun á áföllnum kostnaði og samantekt greiðslu.

Prenta - Greiðslukvittun

Þessi aðgerð prentar út greiðslustaðfestingu fyrir bókhald.

Ógreiddar kröfur í banka

Flettir upp öllum ógreiddum kröfum í banka.

Ógreiddar kröfur ldr.

Flettir upp öllum ógreiddum kröfum viðkomandi ldr. í banka.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.