Þessi listi er algerlega sambærilegur við Afstemmingarlistann en þessi skiptist niður á deildir.