Skip to main content
Skip table of contents

Gjaldheimtur

Þegar smellt er á liðinn Gjaldheimtur kemur upp tafla yfir þær gjaldheimtur sem settar eru upp í kerfinu. Minnt er á að skilgreina bókhaldsstýringu þannig að skuldin bókist rétt í fjárhagsbókhald.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.