Skip to main content
Skip table of contents

Launategundir

Uppsetning launaliða er í töflunni Launategundir en þar eru skilgreiningar á öllum þeim launaliðum sem notaðir eru við að greiða laun. Þessa töflu þarf að setja upp af vandvirkni og gæta þess þegar nýir launaliðir eru stofnaðir að stýringar á þeim séu réttar. Wise afhendir Launakerfið með uppsettum tillögum að launategundum og notandinn þarf einungis að gæta þess að setja rétt upp þá launaliði sem hann bætir við.

Reitur

Skýring

Númer

Sett er númer á launategundir. Gæta þarf þess að nota ekki númer hærra en 90000. Athugið að birting launaliða á launaseðli fer eftir númeraröð, það lægsta fyrst o.s.frv. Mælt er með að lengd númera sé það sama, t.d. 4 stafir.

Taxtategund

Valin er taxtategund viðkomandi liðar ef sækja á hann í kjarasamninga sem skráðir eru í kerfið.

Tegund vinnu

Hér er valið hvort um er að ræða dagvinnu, yfirvinnu eða annað. Ekki má sleppa því að velja þetta á réttan hátt en þetta stýrir meðal annars útreikningi á orlofi.

Reitir á launamiða

Skilgreinir í hvaða reiti á launamiða fjárhæðin fer. Ef það þarf að skilgreina fleiri en einn reit ef það þarf og er þá sett komma á milli reitanna. Ef ekkert númer er valið færist launategundin í reit 02 á launamiða.

Klukkustundir

Skilgreining á því hvað margar klukkustundir eru í einni einingu af launategundinni. Mánaðarlaun eru yfirleitt skilgreind sem 0 og tímafjöldi sóttur á kjarasamning hvers og eins launþega.

Tegund v. skattskila

Hér þarf að velja vegna staðgreiðsluskila milli bifreiðahlunninda, dagpeninga og bifreiðastyrks á viðkomandi launategundum.


Undir Stýringar er valin ýmis önnur hegðun útreiknings á hverri launategund. Til dæmis hvort reikna á tryggingagjald, orlof, staðgreiðslu, lífeyrissjóð og félagsgjöld.
Aðrir reitir eru fjölmargir og er hjálpartexti í forritinu yfir virkni þeirra.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.