Skip to main content
Skip table of contents

Arður

Hér er sett upp fjárhagstenging fyrir arðgreiðslur og upplýsingar um bókun á arði og arðgreiðslum. 

  • Fjárhagslykill ógr. arður -  Hér skal skrá fjárhagslykil fyrir ógreiddan arð.  Fjármagnstekjuskattur af arði bókast á sama bókhaldslykil.  

  • Bókarsniðmát arðs Hér skal skrá bókarsniðmát sem notað er við bókun á reiknuðum arði. 

  • Bókarkeyrsla arðs Hér skal skrá bókarkeyrslu sem notuð er við bókun á reiknuðum arði. 

  • Bókarsniðmát jöfnunarhluta Hér skal skrá bókarkeyrslu sem notað er við bókun á jöfnunarhlutum. 

  • Bókarkeyrsla jöfnunarhluta Hér skal skrá bókarkeyrslu sem notuð er við bókun á jöfnunarhlutum. 

  • Greiðir inn á bankareikning annars aðila - Hér er notandi sem má greiða arð inn á bankareikning einhvers annars aðila en hluthafa tilgreindur.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.