Skip to main content
Skip table of contents

Boðgreiðslur kortafyrirtækja

Í þessum flipa eru skráð atriði sem varða boðgreiðslur kortafyrirtækja.

Reitur

Skýring

Almennt

Bókasniðmát boðgreiðslu

Tilgreina verður hvaða bókarsniðmát er notað við innlestur á greiðslum í inngreiðslubók vegna boðgreiðslna. Verður að skrá.

Bókakeyrsla boðgreiðslur

Tilgreina verður hvaða bókarkeyrsla er notuð við innlestur á greiðslum í inngreiðslubók vegna boðgreiðslna. Verður að skrá.

Borgun

Biðreikningur Euro

Á hvaða biðreikning greiðslur skulu bókast.

Samningsnr. Euro

Samningsnúmer innheimtuaðila hjá Borgun.

Innsendingaraðili

Einkvætt auðkenni viðkomandi verslunar/fyrirtækis.

Innsendingarnúmer

Teljari sem gefur hverjum bunka sitt eigið einkvæma númer. Kerfið hækkar þetta númer sjálfkrafa um einn við hvern borgunarbunka sem stofnaður er.

Slóð EURO-skráa

Ef notast er við skráarsamskipti eru skrárnar vistaðar á þessa slóð.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.