Skip to main content
Skip table of contents

Bókun

Í þessum flipa eru skráð atriði sem varða bókun greiðslna vegna greiðsluseðla.

Reitur

Skýring

Færslubók / greiðslubók

Bókarsniðmát greiðslu

Verður að skrá. Tilgreinir hvaða bókarsniðmát er notað við innlestur á greiðslum í inngreiðslubók vegna greiðsluseðla.

Bókarkeyrsla greiðslu

Verður að skrá. Tilgreinir hvaða bókarkeyrsla er notuð við innlestur á greiðslum í inngreiðslubók vegna greiðsluseðla.

Bókakeyrsla vaxta og kostn.

Vextir og kostnaður fara í sér bókarkeyrslu og heiti þeirrar keyrslu þarf að skrá hér. Þessa keyrslu þarf að bóka áður en keyrslan vegna greiðslu er bókuð.

Tegund mótreiknings greiðslu

Verður að skrá, venjulega bankareikningur.

Mótreikningur greiðslu

Verður að skrá.

Tegund mótbókunar

Verður að skrá. Val milli þess að skrá eina færslu fyrir hverja færslubók eða eina færslu fyrir hverja innborgun.

Dagsetning bókunar á greiðslum

Val um hreyfingadagsetningu (dagur sem greiðsla var framkvæmd í banka) eða bókunardagsetningu.

Bein bókun á greiðslum

Bókarkeyrsla greiðslu og bókarkeyrsla vaxta og kostnaðar eru bókaðar sjálfkrafa í lok innlesturs.

Bókunaraðferð greiðslukostnaðar

Valkvætt hvort kostnaður bókist á viðskiptamann eða beint á fjárhag.

Nota víddir af reikningi

Tilgreinir hvort víddir af sölureikning verði notaðir þegar greiðslan er bókuð. Á aðeins við ef kröfugerðin er krafa per. reikning.

Bókanir á fjárhagslykla

Þegar greiðslur eru lesnar inn í Innheimtukerfið eru þær skráðar inn í færslubók. Hér er hægt að skilgreina á hvaða fjárhagslykla viðkomandi kröfugjöld og kröfuafslættir bókast.

Sveitarfélög

Málaflokkur

Málaflokkur fyrir viðkomandi innheimtuaðila. Verður að skrá vegna biðreiknings.

Flokkun

1 ef flokkun er notuð, annars autt.

Deild

Deild fyrir viðkomandi innheimtuaðila. Verður að skrá vegna biðreiknings.

Verkefni

Verkefni fyrir viðkomandi innheimtuaðila.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.