Skip to main content
Skip table of contents

Krafa pr. reikning

Byrjað er á að afmarka á innheimtuaðila ef fleiri en einn innheimtuaðilar eru til staðar.

Ef valið er að Nota innsleginn gjalddaga þá er einnig hægt að haka við Uppfæra gjalddaga til að tryggja samræmi milli viðskiptamanns og innheimtu. Afmörkun á bókunardagsetningu þarf að setja undir flipanum Sölureikningshaus. Þar er einnig hægt að afmarka t.d. á reikningsnúmer ef stofna á kröfur á ákveðinn reikning/reikninga. Ekki er hægt að búa til fleiri en eina innheimtu á sama reikninginn.

Eftirfarandi eru útskýringar á hvað hver reitur gerir en flestir reitirnir eru sýnilegir á spjöldunum og aðrir eru í uppflettilistanum.

Reitur

Skýring

Afmarka á innheimtuaðila

Valinn sá innheimtuaðili sem stofna á kröfukeyrsluna á.

Kröfukeyrsla

Ef bæta á kröfum inn í þegar stofnaða kröfukeyrslu skal velja hana hér. Annars er þessi reitur auður.

Lýsing

Lýsing kröfukeyrslu. Notandinn velur þetta sjálfur.

Nota innsleginn gjalddaga

Ef stofna á kröfu með tilteknum gjalddaga. Hann er þá skráður í reitinn Gjalddagi.

Gjalddagi

Innsleginn gjalddagi.

Eindagi

Innsleginn eindagi.

Uppfæra gjalddaga

Ef uppfæra á gjalddaga á viðskiptamannafærslum til samræmis við gjalddaga sem skráður er á kröfurnar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.