Skip to main content
Skip table of contents

Krafa pr. tímabil

Þessi vinnsla safnar reikningum miðað við tímabil sem afmarkað er saman á eina innheimtu fyrir hvern viðskiptamann. Hér er afmörkun möguleg á viðskiptamann og viðskiptamannafærslu í sitt hvorum flipanum (sjá neðst á mynd). Valkostir eru þeir sömu og áður nema hvað hér bætist eitt atriði við, Stofna kröfu á hverja viðskiptamannafærslu. Ef hakað er við þetta stofnast ein innheimta fyrir hverja færslu. Þetta er ekki notað nema í undantekningatilvikum. Ef Boðgreiðslukeyrsla er valin þá stofnast boðgreiðslubunki strax eftir að keyrsla hefur verið stofnuð. Nauðsynlegt er að afmarka á bókunardagsetningu undir flipanum Viðskm.færsla.

Afmarkanir og stillingar

Reitur

Skýring

Lýsing

Lýsing kröfukeyrslu. Notandinn velur þetta sjálfur.

Afmarka á kröfukeyrslu

Ef bæta á kröfum inn í þegar stofnaða kröfukeyrslu skal velja hana hér. Annars hafa reitinn auðann.

Afmarka á innheimtuaðila

Notað ef aðeins skal stofna kröfur á tiltekinn innheimtuaðila.

Afmarka á ábyrgðastöð

Notað ef aðeins skal stofna kröfur sem skráðar eru á tiltekna ábyrgðarstöð.

Stofna kröfu á hverja færslu

Ef hakað er við þetta stofnast ein krafa fyrir hverja færslu. Ekki notað nema í undantekningatilvikum.

Boðgreiðslukeyrsla
(Léttgreiðslukeyrsla)

Boðgreiðslubunki stofnast strax eftir að kröfukeyrsla hefur verið stofnuð.

Val á gjalddaga

Reitur

Skýring

Gjalddagi er lokadagsetning tímabils að viðbættum greiðsluskilmála viðskiptamanns

Á viðskiptamannaspjaldi eru greiðsluskilmálar skilgreindir. Gjalddagi kröfu er þá lokadagsetning þess tímabils sem keyrslan miðar við að viðbættum þeim skilmálum sem skráðir eru á viðskiptamannaspjaldið.

Nota yngsta gjalddaga tímabils

Ef nota á gjalddaga reiknings við stofnun kröfu, þá er sú krafa sem á nýjasta gjalddagann látin ráða.

Nota innsleginn gjalddaga

Ef stofna á kröfu með tilteknum gjalddaga, þá er hann skráður í reitinn Gjalddagi og eindagi krafna skráður í reitinn Eindagi.

Tegundir viðskiptafærslna

Möguleiki er að afmarka á þær tegundir viðskiptamannafærlsna sem koma eiga fram á greiðsluseðli.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.