Skip to main content
Skip table of contents

Kröfupottur - almennt

Í þessum flipa eru skráð atriði sem sérstaklega eiga við um greiðsluseðla.

Reitur

Skýring

Grunnuppsetning

Auðkenni

Þriggja stafa langur strengur sem er auðkenni innheimtuaðila hjá bankastofnun. Auðkenni stýrir t.d. hvaða texti myndast á kröfunni í banka.

Færslulykill

Fyrir kröfupott er færslulykill ávallt 03.

Líftími krafna (mán.)

Þegar sá tími er liðinn sem hér er skráður er kröfu eytt hjá banka ef hún er ógreidd.

Greiðslukóti

Tengist kröfupotti og kemur sjálfkrafa stilltur á algengustu uppsetningu. (Ekki má greiða gjalddaga ef eldri gjalddagi er til) og er sjaldan átt við hann.

Greiðslukóti

Tilgreinir hvort greiða megi inná kröfu eða ekki. Mælt með því að heimila ekki innborganir.

Uppsetning viðskiptanúmers

Almennt er notað Kennitala greiðanda. Aðrir valmöguleikar notaðir í samráði við þjónustuaðila.

Gjalddagi stofnaður út frá

Val milli þess að stofna gjalddaga út frá bókunardagsetningu færslu eða gjalddaga færslu.

Eindagi stofnaður út frá

Val milli þess að nota útreikning sem skráður er í næsta reit til að mynda eindaga frá gjalddaga eða bókunardagsetningu færslu.

Eindagaútreikningur

Skrá reglu um mánaða- eða dagafjölda frá annað hvort gjalddaga eða bókunardagsetningu, eftir því hvað hefur verið valið í reitnum fyrir ofan

Sveitarfélög

Nota kröfunúmer fast. eiganda

Ef hakað er í þennan reit mun kerfið nota sama kröfunúmer fyrir fasteignagjöld og áður hafa verið notuð á sömu eign. Þessi valmöguleiki er aðeins notaður af sveitarfélögum.

Prentupplýsingar með kröfu

Senda prentuppl. með kröfu

Haka þarf í þennan reit ef senda á viðbótarupplýsingar með kröfu fyrir útprentun á greiðsluseðlum hjá banka.

Prenta lýsingu viðskm.færslu

Er eingöngu notað fyrir greiðsluseðla fasteignagjalda.

Nr. teg.fylgisk. í prentlínu

Teg.fylgisk, fylgiskjalsnr., bók. dags. og lýsing eru upplýsingar sem eru teknar úr kröfulínu. Talan sem sett í þessa reiti segir til um það í hvaða röð þessar upplýsingar eru prentaðar á greiðsluseðlinn. Ef sett er 0 í reitinn eru viðkomandi upplýsingar ekki prentaðar.

Nr. fylgiskjals í prentlínu

Sjá Nr. teg.fylgisk.

Nr. bók. dags. í prentlínu

Sjá Nr. teg.fylgisk.

Nr. lýsingar í prentlínu

Sjá Nr. teg.fylgisk.

Greiðsluinnlestur

Textalykli sleppt í innlestri

Ef sleppa á ákveðnum textalykli í innlestri á greiðslum þarf að setja hann inn hér.

Afmarka á bankareikning

Þegar greiðslur eru lesnar inn frá bankanum er hægt að afmarka sig á bankareikninginn sem skráður er á innheimtuaðila með því að haka í þennan reit.

Auðkenni innlesturs

Hér er hægt að tilgreina greiðslur hvaða auðkenna verða lesnar inn í kerfið. Ef ekkert er tilgreint eru greiðslur allra auðkenna kröfuhafans lesnar inn. Komma er notuð til að skipta niður auðkennunum ef þau eru fleiri en eitt.

Nota aðeins þennan mótreikn.

Vísar í bankareikning sem settur upp ofar. Yfirleitt aðeins notað af sveitarfélögum.

Sleppa öðrum kostnaði í innlestri

Öðrum kostnaði er sleppt við innlestur á greiðslum.

Auðkenni án annars vanskila- kostnaðar

Virkar svipað og Auðkenni innlesturs. Hér er hægt að tilgreina eitt eða fleiri auðkenni sem ekki bera annan vanskilakostnað.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.