Skip to main content
Skip table of contents

Veðbók

Glugginn Veðbók er yfirlit yfir veðbókarvottorð sem skráð eru í kerfið. Ef verið er að nota eignakerfið er hægt að tengja eignir við veðbókarvottorðið í reitnum Eignanúmer. Í reitinn Nr. ábyrgðarbréfs er hægt að tengja ábyrgðarbréf vottorðinu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.