Skip to main content
Skip table of contents

Skjalalyklar

Kaflinn lýsir því hvernig setja á upp skjalaflokkunarkerfi í CoreData og viðhalda því.
Athugið að skjalaflokkunarkerfi eru einnig kölluð; málalykill, bréfalykill, efnisflokkun o.fl.

Skjalalyklar – Yfirlit

Upphafssíðan veitir yfirsýn yfir gildandi skjalaflokkunarkerfi auk aðgerða til þess að breyta og viðhalda flokkunarkerfinu. 
Uppsettan skjalalykil er hægt að flytja rafrænt inn í kerfið.

 

Hugtök og uppbygging skjalaflokkunarkerfis

Almennt um skjalaflokkunarkerfi

Skjalaflokkunarkerfi eru stigveldisskipuð frá hinu almenna til hins sértæka. 
Skjalalykill, málalykill og efnisflokkun eru orð sem jafnan eru notuð um skjalaflokkunarkerfi.

  • Efsta þrep er rót kerfisins og skilgreinir m.a. gildistíma þess.

  • Annað þrep eru svokölluð efnissvið sem eru undirskipt í flokka.

  • Þriðja þrep eru aðalflokkar, sem ýmist hafa undirflokka eða ekki. Almenn regla er að ekki má vista í skjöl í aðalflokka heldur einungis undirflokka hans.

  • Fjórða þrep eru undirflokkar aðalflokka.

  • Fimmta þrep eru undir-undirflokkar undirflokka o.s.frv.             

Hugtök og uppbygging skjalaflokkunarkerfa CoreData

Series er undirskiptur flokkur þ.e. hefur undirflokka. Ekki er hægt að vista skjöl beint í series.

Category er ekki undirskiptur flokkur. Skjöl eru vistuð undir categories.

Skjalaflokkunarkerfi í CoreData byggja á Series og Categories.

Kerfið skilgreinir Series og Categories sjálfkrafa eftir því hvar nýtt svæði er staðsett (beint undir rót eða ekki)

Category er notað fyrir flokka sem greinast ekki niður í frekari flokka. 

  • Category er einkum notað fyrir aðalflokka og/eða undirflokka.

  • Categories hafa eigindi á við aðgangstakmarkanir og geymslu- og grisjunaráætlun.

  • Skjöl eru vistuð beint undir categories.

Uppbygging skjalaflokkunarkerfa í CoreData:

Grunnupplýsingar um skjalaflokkunarkerfið

Til að setja upp nýtt skjalaflokkunarkerfi, t.d. vegna gildistíma skjalalykla, er smellt á Add Fileplan Root. 
Þá kemur upp skráningarviðmót þar sem grunnupplýsingar eru skráðar þ.e. titill, lýsing og gildistími.

Til þess að breyta grunnupplýsingum er smellt á Edit á yfirlitssíðunni, breytingar gerðar og síðan smellt á Vista / Save eða Cancel, eftir því sem við á.

Búa til nýjan skjalaflokk

Staðsetning skjalaflokksins: Mikilvægt er að vera rétt staðsett/ur þegar flokkurinn er búinn til svo að hann verði til á réttum stað.

  • Skjalaflokkur beint undir rót þ.e. efnissvið? Ef já, þá þarf að velja rót skjalaflokkunarkerfisins og síðan bæta við yfirflokki eða undirflokki.

  • Er skjalaflokkurinn undirflokkur annars flokks? Ef já, þá þarf að velja flokkinn sem við á og síðan bæta við undirflokki.

Búa til óundirskiptan skjalaflokk (categories). Smelltu á þann flokk sem á að vera yfirflokkur flokksins og því næst á Add Fileplan Category.

Skráðu upplýsingar um skjalaflokkinn þ.e. heiti, lýsingu/tilmæli og breyttu númeri ef þess þarf. Taktu eftir að fyrri hluti númer skjalaflokksins er dreginn af yfirflokknum (series). Þegar skráningin hefur verið vistuð verður flokkurinn sýnilegur í skjalaflokkunarkerfinu.

Stilltu eigindi skjalaflokksins þ.e. aðgangstakmarkanir og geymslu- og grisjunartíma ef við á (sjá kaflana Aðgangsstýringar og Óútkljáð)

Eyðing verkefnis og skjala með skjalalykli

Í CoreData er ekki hægt að eyða út verkefni með skjalalykli nema í gegnum CoreAdmin.
Verkefnum án skjalalykla er hægt að eyða í framendanum, þ.e. ekki í CoreAdmin.

Skjölum með skjalalykli er hægt að eyða í gegnum framendan eða gegnum ferlið hér fyrir neðan:

Til að finna verkefni með skjalalykli er:

a)       Farið í flipann Skjalalyklar

b)      Veljið skjalalykilinn sem verkefnið er skráð á

c)       Velja flipa sem heitir Skjöl

d)      Velja verkefnið / skjalið sem á að eyða. Þegar verkefnið / skjal hefur verið valið kemur upp eftirfarandi valmynd, þar er hægt að smella á Ruslatunna til að eyða verkefninu / skjalinu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.