Skip to main content
Skip table of contents

Kostnaðaraukauppsetning

Hér eru settar inn upplýsingar um hvernig kostnaðaraukar eiga að bókast séu þeir notaðir.

VSK lykill: Uppsetning á hvaða fjárhagslykil VSK í tolli bókast á.

Lánardrottinn tollstjóri v/VSK: Uppsetning á hvaða lánardrottinn VSK í tolli bókast á.

Gjöld kostnaðarauki: Kostnaðarauki fyrir gjöld á innflutningsskýrslu.

Tollur kostnaðarauki: Kostnaðarauki fyrir toll á Innflutningsskýrslu.

Lánardrottinn tollstjóri v/gjöld: Uppsetning á hvaða lánardrottinn á að bóka aðflutningsgjöld.

Erl. kostn. kostnaðarauki: Segir til um hvaða kostnaðarauki er notaður fyrir erlendan kostnað á vörureikningi.

Frakt á vörureikn. kostnaðarauki: Segir til um hvaða kostnaðarauki er notaður fyrir flutn.kostn á vörureikningi.

Vátr. á vörur kostnaðarauki: Kostnaðarauki fyrir vátryggingu t.d. ef CIF sending.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.