Skip to main content
Skip table of contents

Stöðugildi

Undir stöðugildum er hvert stöðugildi sett upp sem eru í boði eða heimild er fyrir. Á borðanum má sjá almenna lýsingu á stöðugildinu, sjá hvaða starfsmenn eru í viðkomandi stöðugildi og hæfniskröfur sem eru settar á það.

Stöðugildi - spjald

Á spjaldinu eru settar inn nánari upplýsingar um stöðugildið.

Skýringar

Reitur

Skýring

Stöðugildi

Hér er nafn stöðugildis sett inn.

Lýsing

Lýsandi texti fyrir stöðugildið, einnig er hægt að skrifa nánari lýsingu á borða undir Almenn lýsing.

Starfsnúmer

Starfanúmer stöðugildis, starfsmaður sem fer í þetta stöðugildi fær starfanúmer, tengt starfatöflu í Launakerfi og þar fær launþegi þetta númer ef tenging við Launakerfið er virk.

Skipulagseining

Notað fyrir sveitarfélög. Má nota til þess að aðgreina staðsetningu og þess háttar.

Leyfð stöðugildi %

Heildar % fyrir stöðugildið, fullt stöðugildi er 100%. Sem dæmi ef það eru 5 full störf í boð, þá mun þessi reitur vera 500.

Leyfð frá/ Leyft til

Hér er sett inn dagsetning ef stöðugildið á aðeins að vera virkt í ákveðinn tíma.

Kjarasamningur

Hér er kjarasamningur tengdur við stöðugildið.

Launaflokkur

Hér er tengdur launaflokkur úr Launakerfinu við stöðugildið.

Starfslýsingarkóti

Hér er kóti starfslýsingar bætt við stöðugildið. Yfirleitt er verið að nota Almenna lýsingu á stöðugildi.

Starfsmenn í stöðugildi

Hér er hægt að sjá fjölda starfsmanna í stöðugildi og lista yfir þá starfsmenn.

Heildar starfsprósenta

Heildar prósenta sem er nýtt fyrir eftirfarandi stöðugildi.

Skipulagsgreining-vídd

Hér koma upplýsingar um hvaða vídd á við stöðugildið.

Jafnlaunavottun

Neðst á stöðugildisspjaldinu eru reitir til þess að skilgreina stig jafnlaunavottunar á þessu stöðugildi. Þess vegna verður að reikna með því að stofnuð séu stöðugildi um hvert starf sem hefur sérstaka starfslýsingu og kröfur til starfsmanna.

Matsflokkum í stigagjöf jafnlaunavottunar er skipt í þætti eftir því hvort þeir eru einungis starfsbundnir eða bara persónubundnir. Hér er einungis hægt að velja þá matsþætti sem eru starfsbundnir.

Á spjaldinu koma fram valdir þættir og samtala. Hér á myndinni fyrir ofan eru tveir þættir sem mynda stigafjölda starfs en auðvitað er þetta yfirleitt margþættara. Persónubundnir þættir eru síðan valdir inn á spjald hvers starfsmanns sem tengdur er við stöðugildið en þeir eiga þá að rökstyðja af hverju tveir starfsmenn í sama starfi hafa mishá laun. Sjá hér í næsta kafla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.