Hægra megin á spjaldinu eru upplýsingar um stöðuna á bréfinu og yfirlit yfir viðhengi ef einhver eru.

Reitur 

Skýring 

Staða m. verðbótum (SGM)

Sýnir stöðu bréfsins með verðbótum.

Reiknaðir áfallnir vextir

Tilgreinir reiknaða áfallna vexti.

Reiknað uppgreiðsluverðmæti

Samtalan af reitunum tveimur fyrir ofan.

Nafnverð

Sýnir upphaflegt nafnverð bréfsins reiknað upp úr bókuðum höfuðstólsfærslum á bréfinu.

Staða (nafnverð)

Sýnir núverandi stöðu nafnverðs bréfsins reiknað upp úr bókuðum höfuðstóls og afborgunarfærslum á bréfinu.

Hreyfing (nafnverð)

Sýnir heildar stöðuna á láninu út frá bókuðum skuldabréfafærslum.

Hreyfing m. verðbótum (SGM)

Sýnir heildarstöðuna á láninu út frá bókuðum skuldabréfafærslum í skýrslugjaldmiðli kerfisins.

Lokagjalddagi

Þessi reitur segir til um hver síðasti gjalddagi er á bréfinu m.v. þær afborganir sem hafa verið stofnaðar skv. skilmálum bréfsins.

Veðskuldabréf

Ef hakað er í þennan reit er skuldabréfið tryggt með veði, t.d. í fasteign eða bifreið.

Síðast breytt dags.

Þessi reitur segir til um hvenær spjaldinu var síðast breytt. Þegar upplýsingum á spjaldi er breytt þá uppfærir kerfið sjálfkrafa þennan reit.