Skip to main content
Skip table of contents

Hlutverk Verkbeiðnakerfis

Verkbeiðnakerfið bíður upp á hlutverkið Verkbeiðnir Almennt ásamt því að verkbeiðnir bætast inn í hlutverk Yfirnotandi sérfræðiverkbókhalds, Ábyrgðaraðili sérfræðiverkbókhalds og Sérfræðiverkbókhald almennt sem tilheyra Sérfræðiverkbókhaldi Wise.

Hlutverkið Verkbeiðnir Almennt hentar fyrir almenna starfsmenn þar sem þeir sjá verkbeiðnir sem úthlutað hefur verið á þá.

Hlutverkin Ábyrgðaraðili Sérfræðiverkbókhalds og Sérfræðiverkbókhald almennt henta fyrir þá sem yfirfara og bera ábyrgð á verkum. Þessi hlutverk taka mið af notandanum og hans ábyrgði á meðan hlutverkið Yfirnotandi sérfræðiverkbókhalds hentar betur starfsmanni í bókhaldi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.